Очищення газу перманганатом калію

Очищення газу перманганатом калію

Змішаний з активованим оксидом алюмінію та іншими сполуками, перманганат калію у рідкій формі може бути просочений в гранулах як хімічний матеріал для окислення газоподібних забруднюючих речовин, включаючи діоксид сірки, сірководень, окис азоту, формальдегід, альдегіди нижчої молекулярної маси та органічні ...

Чат зараз