Методи аналізу хромової кислоти
Sep 19, 2018

Визначення вмісту хромової кислоти в повітрі. Після того, як зразок було зібрано фільтром, розчиняли сірчаною кислотою, а потім колориметрією (методом Ніош) після додавання діфенілу кабба.

Визначення вмісту хромової кислоти у воді: Після екстракції проба визначається атомно-абсорбційною спектрометрією або колориметричним методом. Спосіб утилізації: Концентроване відпрацьоване розчином хромової кислоти перетворюється на тривалентний хром після хімічного відновлення, відкоригують значення рН розчину, осаджують його, осаджують шляхом обробки полігонами хімічних відходів.